за нас

Новини

Фирма Аги 1 ООД ще участва като изложител на ISM Cologne 2019 в Германия.

2018-11-14

Фирма Аги 1 ООД ще участва като изложител на ISM Cologne 2019 в Германия. Ще се радваме да се видим с Вас лично и използваме тази възможност, за да поканим всички наши сегашни и бъдещи партньори - заповядайте на щанда ни в Зала 2.2, място Н 040, за периода от 27/01/2019 г до 30/01/2019 г включително!

Повишаване на енергийната ефективност на "Аги-1" ООД

2018-08-08

На 18.08.2017 г. фирма „АГИ - 1" ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Общата цел на проекта е насочена към изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството. Специфичните цели на проекта са свързани с въвеждане в експлоатация на съвременно енергийно ефективно технологично оборудване, намаляване на разходите за производство на единица продукция, оптимизиране на производствения процес чрез намаляване на вложената енергия и повишаване на производителността. Стойността на проекта възлиза на 1 043 065,00 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 630 639, 00 (60.46% от общите разходи по проекта). Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС (85 %) и от националния бюджет на Р България (15 %).

Контакти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Тел./Факс: +359 32 968506

Мобилен тел.: +359 889 207924

E-mail

agi1@mаil.bg

Адрес

4003 Пловдив, ул."Полет" 3

Facebook

 • Factor42
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1