за нас

Новини

Подобряване на производствения капацитет в МСП

2021-11-17

На 01.12.2020 г. фирма „АГИ – 1“ ООД стартира изпълнението на проект по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-1061-C01. Целите на проекта обхващат подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал, както и подобряване на качеството на съществуващите продукти на „АГИ – 1“ ООД. Изпълнението на тези цели ще доведе до устойчив напредък на дружеството чрез разширяване на капацитета на производство, намаляване на себестойността на продукцията, повишаване на конкурентните му предимства на пазара и увеличаване на износа. Стойността на проекта възлиза на 538 000,00 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 376 600,00 /70% от общите разходи по проекта/. Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС /85%/ и от националния бюджет на Р България /15%/. Датата на приключване на проекта е 01.12.2021 г.

ISM Cologne 2020
от 02/02 до 05/02, 2020 г.

2019-12-03

За втори пореден път Аги-1 ООД ще участва като изложител на ISM Cologne в Германия. Заповядайте на щанда ни в зала 2.2, място 040!

Контакти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Тел./Факс: +359 32 968506

Мобилен тел.: +359 889 207924

E-mail

agi1@mаil.bg

Адрес

4003 Пловдив, ул."Полет" 3

Facebook

 • Factor42
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1