за нас

Новини

Подобряване на производствения капацитет

2015-12-25

На 23.12.2015 г. фирма „АГИ - 1" ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Общата цел на проектното предложение е насочена към модернизиране на технологичното оборудване на „АГИ - 1" ООД и повишаване на производствения капацитет чрез инвестиционна подкрепа за закупуване на специализирано оборудване. Специфичните цели на проекта са свързани с въвеждане в експлоатация на съвременно технологично оборудване; увеличаване на ефективността на производството и пазарните позиции на предприятието; оптимизиране на производствения процес чрез съкращаване на времето на технологичния цикъл и намаляване на използвания ръчен труд за основни допълнителни обработки; повишаване на качеството на предлаганата продукция. Изпълнението на тези цели ще доведе до устойчив напредък на дружеството чрез разширяване на капацитета на производство, намаляване на себестойността на продукцията, повишаване на конкурентните му предимства на пазара и увеличаване на износа. Стойността на проекта възлиза на 561 773,06 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 337 063,83 /60% от общите разходи по проекта/. Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС /85 %/ и от националния бюджет на Р България /15 %/.

"Аги-1" взе участие в изложението за храни SIAL 2014 във Франция

2014-10-19

SIAL е едно от най-мащабните изложения за храни и напитки в света. Провежда се всяка есен в Париж. Тук е мястото, където специалистите в хранително-вкусовата промишленост могат да се информират за най-новите тенденции в своята област. Изложението се провежда от повече от 50 години и е институция на световния пазар за храните.

Контакти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Тел./Факс: +359 32 968506

Мобилен тел.: +359 889 207924

E-mail

agi1@mаil.bg

Адрес

4003 Пловдив, ул."Полет" 3

Facebook

 • Factor42
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1