за нас

Новини

Фирма Аги 1 ООД ще участва като изложител на ISM Cologne 2019 в Германия.

2018-11-14

Фирма Аги 1 ООД ще участва като изложител на ISM Cologne 2019 в Германия. Ще се радваме да се видим с Вас лично и използваме тази възможност, за да поканим всички наши сегашни и бъдещи партньори - заповядайте на щанда ни в Зала 2.2, място Н 040, за периода от 27/01/2019 г до 30/01/2019 г включително!

Подобряване на производствения капацитет

2015-12-25

На 23.12.2015 г. фирма „АГИ - 1" ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Общата цел на проектното предложение е насочена към модернизиране на технологичното оборудване на „АГИ - 1" ООД и повишаване на производствения капацитет чрез инвестиционна подкрепа за закупуване на специализирано оборудване. Специфичните цели на проекта са свързани с въвеждане в експлоатация на съвременно технологично оборудване; увеличаване на ефективността на производството и пазарните позиции на предприятието; оптимизиране на производствения процес чрез съкращаване на времето на технологичния цикъл и намаляване на използвания ръчен труд за основни допълнителни обработки; повишаване на качеството на предлаганата продукция. Изпълнението на тези цели ще доведе до устойчив напредък на дружеството чрез разширяване на капацитета на производство, намаляване на себестойността на продукцията, повишаване на конкурентните му предимства на пазара и увеличаване на износа. Стойността на проекта възлиза на 561 773,06 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 337 063,83 /60% от общите разходи по проекта/. Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС /85 %/ и от националния бюджет на Р България /15 %/.

Контакти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Тел./Факс: +359 32 968506

Мобилен тел.: +359 889 207924

E-mail

office@agi1.bg

Адрес

4003 Пловдив, ул."Полет" 3

Facebook

 • Factor42
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1