за нас

Новини

ISM Cologne 2020
от 02/02 до 05/02, 2020 г.

2019-12-03

За втори пореден път Аги-1 ООД ще участва като изложител на ISM Cologne в Германия. Заповядайте на щанда ни в зала 2.2, място 040!

Повишаване на енергийната ефективност на "Аги-1" ООД

2018-08-08

На 18.08.2017 г. фирма „АГИ - 1" ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Общата цел на проекта е насочена към изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството. Специфичните цели на проекта са свързани с въвеждане в експлоатация на съвременно енергийно ефективно технологично оборудване, намаляване на разходите за производство на единица продукция, оптимизиране на производствения процес чрез намаляване на вложената енергия и повишаване на производителността. Стойността на проекта възлиза на 1 043 065,00 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 630 639, 00 (60.46% от общите разходи по проекта). Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС (85 %) и от националния бюджет на Р България (15 %).

Контакти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Тел./Факс: +359 32 968506

Мобилен тел.: +359 889 207924

E-mail

office@agi1.bg

Адрес

4003 Пловдив, ул."Полет" 3

Facebook

 • Factor42
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1
 • Agi1